قوانین و مقررات

تمامی سفارشات با پست پیشتاز ارسال و بعد از 3 الی 4 روز کاری خواهد رسید .

هزینه پست به عهده خریدار می باشد .

مسوولیت هرگونه خرابی محصول و یا ضربه دیدن در هنگام پست برعهده فروشگاه می باشد و محصول تعویض خواهد شد .