ثبت شکایت

فرم ثبت شکایت

اطلاعات تماس

تضمین می کنیم درصورت ارائه کالای معیوب و یا غیرمطابق با عکس و توضیحات داخل سایت در صورت باز نشدن بسته بندی محصول و تا 72 ساعت محصول پس گرفته خواهد شد و محصول تعویض و یا مبلغ سفارش به طور کامل و با قبول منت عودت داده خواهد شد .