راکت بدمینتون ونسون

درباره برند ونسون

ده سال تمرکز ویژه روی رشته بدمینتون و تولید لوازم مصرفی این رشته مانند راکت بدمینتون ، کفش بدمینتون، ساک بدمینتون و ... باعث شده بازیکنان اعتماد ویژه ای به محصولات ونسون داشته باشند و این خرید راکت بدمینتون ونسون را راحت تر میکند.

ضمن این که قیمت راکت بدمینتون ونسون نسبت به دیگر برند ها مناسب تر است کیفیت مناسب و مطلوبی را فراهم آورده است.

کنترل کیفیت کامل توسط تیم حرفه ای در کارخانه شکل می گیرد.

از مواد خام تا محصولات نهایی انجام شده است.

79 پروسه برای تولید یک راکت بدمینتون وجود دارد و 11 بار بازرسی برای یک راکت انجام می شود تا به دست شما برسد.

لذا از لحاظ کیفی شما بهترین راکت ممکن را از این  این کمپانی دریافت میکنید.

این کمپانی در بیش از 30 کشور در سرتا سر جهان فعالیت داشته و تا کنون 15 نمایشگاه معتبر راه اندازی نموده . همچنین در مسابقات مختلفی حامی بدمینتون بوده است.