خرید و قیمت راکت بدمینتون

راهنمای خرید راکت بدمینتون

در انتخاب راکت بدمینتون باید به 5 نکته توجه کنید :

1- فریم راکت بدمینتون :
در تولید راکت بدمینتون از دو مدل فریم استفاده می شود . فریم ایزومتریک یا مربعی سطح موثر بیشتری دارد و دقت و کنترل ضربات را بالاتر می برد . فریم بیضی سطح موثر کمتری دارد اما اگر توپ به سطح موثرش برخورد کند ضربه با کیفیت تری رها میکند . کاربران معمولا راکت بدمینتون با فریم ایزومتریک رو ترجیح می دهند .

2- جنس راکت بدمینتون :
راکت بدمینتون از آلیاژ های مختلفی از الومینیوم و استیل و ... استفاده می شوند . راکت بدمینتون با جنس فیبرکربن و آیرودینامیک به علت سبک بودن طرفداران بیشتری دارد .

3- میله (شفت) راکت بدممینتون :
باید به میزان سختی یا انعطاف پذیری میله راکت بدمینتون دقت کنید . شفت راکت بدمینتون اگر انعطاف پذیر باشد کمی به سمت عقب مایل شده و هنگام ضربه زدن انرژی بیشتری به توپ می دهد بنابراین بازیکنان دفاعی با قدرت کمتری می توانند در مقابل اسمش های سرعتی توپ را با راکت بدمینتون انعطاف پذیر برگردانند . اما این نوع میله راکت بدمینتون به دلیل لرزشی که ایجاد می کند دقت محل فرود توپ رو کاهش می دهد . از معایب دیگر راکت بدمینتون با انعطاف بالا سرعت پایین آن هست .
راکت بدمینتون با شفت سخت به دلیل نداشتن لرزش دقت بیشتری در محل فررود توپ بدمینتون دارد . همچنین می تواند سرعت بیشتری فراهم کند . اما لازمه ی آن حرکت قوی مچ و دادن انرژی لازم به آن است . معمولا بازیکنان حرفه ای از راکت بدمینتون با شفت سخت تر استفاده می کنند .
4- وزن راکت بدمینتون :
هرچه وزن راکت بدمینتون بیشتر باشد راکت بدمینتون سرعت بیشتری به توپ می دهد و برای بازیکنان سرعتی مناسبتر است . هرچه وزن راکت بدمینتون کمتر باشد کنترل بالاتری فراهم می کند و برای بازیکنان دفاعی مناسبتر است . همچنین برای مسابقات طولانی راکت بدمینتون سنگین نیاز به استقامت بدنی بالاتری دارد .

5- مرکز ثقل راکت بدمینتون :
برای پیدا کردن مرکز ثقل راکت بدمینتون انگشت خود را زیر میله راکت بدمینتون قرار بدهید و طوری تنظیم کنید که حالت ترازو وزن هردوطرف راکت بدمینتون باهم برابر شود .
هرچه مرکز ثقل راکت بدمینتون به سمت دسته راکت بدمینتون متمایل باشد درواقع مرکز ثقل پایین تر باشد راکت بدمینتون کنترلی تر و هرچه مرکز ثقل راکت بدمینتون به سمت صفحه راکت بدمینتون نزدیکتر باشد راکت بدمینتون قدرتی تر و سرعتی تر خواهد بود .
درضمن استفاده از گریپ های سنگین و زه راکت بدمینتون سبک باعث کنترلی تر شدن راکت بدمینتون و استفاده از زه راکت بدمینتون سنگین تر باعث قدرتی تر شدن راکت بدمینتون شما می شود .