بدمینتون

بدمینتون بازی ای است که در آن سرعت، استقامت ، چابکی ،قدرت و مهارت به نمایش گذاشته میشود.بدمینتون یکی از سریع ترین ورزشهاست و در آن هیچ محدودیت سنی و زمانی وجود ندارد.

بدمینتون در سطح پیشرفته یکی از سریع ترین ورزش های راکتی و توپی است که سرعت توپ بدمینتون گاها به 200 مایل در ساعت میرسد و در این سطح به بازیکنانی نیازد دارد که بتواند مسافتی در حدود 5 مایل را طی کنند. ورزش بدمینتون در هر سطح بازی، ورزشی مناسب برای عملکرد قلب و عروق می باشد. سرعت، چابکی، انعطاف پذیری، استقامت قلبی – عروقی در طول بازی بدمینتون به طرز مطلوبی افزایش می یابد.

بدمینتون همچنین بازی ای استراتژیکی ،تاکتیکی و آمادگی ذهنی است.بدمینتون همچنین  به عنوان شطرنج جسمی شناخته میشود.

بدمینتون یکی از بیشترین ورزش های بازی شده  در دنیاست و ورزشی بسیار پرطرفدار در آسیا و اروپا است.